آی سی های موزیکال 

11 محصول وجود دارد.
یک عدد آی سی موزیکال سه پایه امام علی با نام تجاری ALI
یک عدد آی سی موزیکال سه پایه، با نام تجاری 26L
یک عدد آی سی موزیکال سه پایه، با نام تجاری 28L
یک عدد آی سی موزیکال 3 پایه، با شماره تجاری BT8031 این آی سی که به آی سی دینگ دانگ معروف است، با پسوند 2S که زمان سیکل موزیک 2 ثانیه است. از این آی سی در کیت دینگ دانگ و دماسنج استفاده شده است.
یک عدد آی سی موزیکال سه پایه، با نام تجاری 25L
0تـومان
ناموجود
یک عدد آی سی موزیکال سه پایه، با نام تجاری 8L موزیک تولد مبارک خارجی یا هپی برت دی
0تـومان
ناموجود
یک عدد آی سی موزیکال سه پایه تولد مبارک ایرانی با کد تجاری TVM
یک عدد آی سی موزیکال با نام تجاری UM3561، این آی سی دارای 4 صدای مختلف می باشد.
نمایش 1 - 11 از 11 مورد