محصولات جدید

در هر صفحه
*قدرت خروجی(Po): 10W *تعداد کانال خروجی: 1ch *مقاومت خروجی: 4ohm *ولتاژ کاری(Vcc DC): 12V DC
*قدرت خروجی(Po): 41W *تعداد کانال خروجی: 4ch *مقاومت خروجی: 4ohm *ولتاژ کاری(Vcc DC): 12-15V DC
مفصل کروی (گوی و کاسه ای) جهت ساخت انواع ربات
توجه: این کالا به صورت تکی ارایه میشود.
توجه: این کالا به صورت تکی ارایه میشود.
توجه: این کالا به صورت متری است.
توجه: این کالا به صورت متری است.
نمایش 1 - 40 از 246 مورد