خازن

خازن 

60 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

در هر صفحه
این تریمر دارای 3 پایه و ساخت کشور آلمان است، در محدوده 3 تا 9 پیکوفاراد با دقت دهم قابل تنظیم است.
توجه ولتاژ خازن های موجود در این پک از 10 ولت، 16 ولت و 25 ولت تشکیل شده است.
یک عدد خازن عدسی 10 پیکوفاراد
یک عدد خازن سرامیک 470 پیکوفاراد با نام تجاری خازن عدسی و ولتاژ 50 ولتی
توجه: عکس این کالا فقط برای نمایش نوع خازن است. اطلاعات روی تصویر ملاک انتخاب نیست.
یک عدد خازن الکترولیت 100 میکروفاراد با ولتاژ 16 ولت
توجه: عکس این کالا فقط برای نمایش نوع خازن است. اطلاعات روی تصویر ملاک انتخاب نیست.
توجه: تصویر این کالا فقط برای نمایش نوع قطعه است. ملاک خرید اسم کالا است.
توجه: عکس این کالا فقط برای نمایش نوع خازن است. اطلاعات روی تصویر ملاک انتخاب نیست.
توجه: عکس این کالا فقط برای نمایش نوع خازن است. اطلاعات روی تصویر ملاک انتخاب نیست.
توجه: عکس این کالا فقط برای نمایش نوع خازن است. اطلاعات روی تصویر ملاک انتخاب نیست
توجه: عکس این کالا فقط برای نمایش نوع خازن است. اطلاعات روی تصویر ملاک انتخاب نیست.
نمایش 1 - 40 از 60 مورد