آهنربا و مغناطیس Magnet

آهنربا و مغناطیس Magnet

آهنربا ابزاری برای ایجاد میدان مغناطیسی است. آهنربا نئودمیمو برای ایجاد میدان مغناطیسی حساب شده به کار می‌رود. انواع آهنربا و مغناطیس Magnet در این شاخه به صورت تکی و تعداد فروش می‌روند. هر آهنربا میزان مشخصی از میدان مغناطیسی را تولید می‌کند.

فیلتر محصولات
1 - 12 از 12
1 - 12 از 12