ماژول فاصله سنج و تشخیص مانع

ماژول فاصله سنج بر اساس نوع سنسور به کار رفته کارایی متفاوتی دارند. در پروژه‌های مختلف رباتیک و صنعتی از سنسور تشخیص فاصله استفاده می‌شود. به طور معمول سنسور فاصله سنج یا سنسور تشخیص فاصله در دسته سنسورهای اکتیو دسته بندی می‌شوند. به این معنی که سنسور مداوم در حال انتشار امواج به محیط اطرافش است. سپس در اثر تغییرات ا...

ماژول فاصله سنج و تشخیص مانع

ماژول فاصله سنج بر اساس نوع سنسور به کار رفته کارایی متفاوتی دارند. در پروژه‌های مختلف رباتیک و صنعتی از سنسور تشخیص فاصله استفاده می‌شود. به طور معمول سنسور فاصله سنج یا سنسور تشخیص فاصله در دسته سنسورهای اکتیو دسته بندی می‌شوند. به این معنی که سنسور مداوم در حال انتشار امواج به محیط اطرافش است. سپس در اثر تغییرات ایجاد شده در این امواج، می‌تواند فاصله یا مانع را تشخیص دهد. به همین دلیل سنسور فاصله سنج یا سنسور تشخیص مانع هم نام دارند. ماژول‌های فاصله سنج انواع آلتراسنیک و مادون قرمز و لیزری دسته بندی شود. براساس کارایی مورد نظر نوع سنسور متفاوت خواهد بود. سنسور مادون قرمز شارپ یکی از فاصله سنج های دقیق و حساس برای رباتیک و پروژه‌های صنعتی است. سنسور فاصله سنج آلتراسونیک SRF04 یا SRF05 توسط امواج فراصوت امکان تشخیص مانع یا فاصله سنجی را دارند. 

بیشتر

فاصله سنج 

11 محصول وجود دارد.
نمایش 1 - 11 از 11 مورد