خازن متغیر - تریمر Trimmer 

6 محصول وجود دارد.
این تریمر دارای 3 پایه و ساخت کشور آلمان است، در محدوده 3 تا 9 پیکوفاراد با دقت دهم قابل تنظیم است.
0تـومان
ناموجود
یک عدد تریمر با ظرفیت متغیر از صفر تا 10 پیکوفاراد تریمر های دو پایه با توجه به رنگ بدنه شان شناسایی می شوند. تریمر صفر تا 10 پیکوفاراد سفید رنگ است.
0تـومان
ناموجود
یک عدد تریمر با ظرفیت متغیر از صفر تا 30 پیکوفاراد تریمر های دو پایه با توجه به رنگ بدنه شان شناسایی می شوند. تریمر صفر تا 30 پیکوفاراد سبز رنگ است.
0تـومان
ناموجود
یک عدد تریمر با ظرفیت متغیر از صفر تا 60 پیکوفاراد تریمر های دو پایه با توجه به رنگ بدنه شان شناسایی می شوند. تریمر صفر تا 60 پیکوفاراد زرد رنگ است.
0تـومان
ناموجود
یک عدد تریمر با ظرفیت متغیر از صفر تا 90 پیکوفاراد این تریمر از نوع 3 پایه می باشد.
1,000تـومان
ناموجود
یک عدد تریمر با ظرفیت متغیر از صفر تا 100 پیکوفاراد تریمر های دو پایه با توجه به رنگ بدنه شان شناسایی می شوند. تریمر صفر تا 100 پیکوفاراد قهوه ایی رنگ است.
نمایش 1 - 6 از 6 مورد