مقاومت

مقاومت یا Resistor چیست؟

 مقاومت يا رزيستور Resistor قطعه ايست با مسئولیت محدود كردن جريان و ايجاد ولتاژ مناسب است. به عبارتی به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می‌دهد مقاومت الکتریکی گفته می‌شود. از طرف دیگر هر هادی الکتریکی در مقابل عبور جریان مقداری مقاومت از خود نشان می‌دهد. همین مقاومت باعث کاهش جریان عبو...

مقاومت یا Resistor چیست؟

 مقاومت يا رزيستور Resistor قطعه ايست با مسئولیت محدود كردن جريان و ايجاد ولتاژ مناسب است. به عبارتی به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می‌دهد مقاومت الکتریکی گفته می‌شود. از طرف دیگر هر هادی الکتریکی در مقابل عبور جریان مقداری مقاومت از خود نشان می‌دهد. همین مقاومت باعث کاهش جریان عبوری از هادی می‌شود. مقاومت را با حرف اول کلمه انگلیسی یعنی R نمایش می‌دهند. واحد سنجش مقاومت اهم و آن را با علامت Ω نمایش می‌دهند. در تمامی مدارهای الکترونیکی و صنایع برق مقاومت Resistor دارای اهمیت زیادی است. و به منظور محدود کردن جریان می‌باشد. نکته قابل توجه این است که هرچه عدد مقاومت اهمی بیشتر باشد، سبب افت جریان بیشتری در مدار خواهد شد. نکته دیگر در مورد مقاومت‌ها توان مجاز مقاومت است. که با وات مشخص می‌شود. هر مقاومت با هر ظرفیتی دارای توان مجاز مشخصی است. به عنوان مثال مقاومت یک چهارم وات از پر مصرف‌ترین مقاومت‌ها در مدار الکترونیکی است.

مقاومت متغیر یا Variable Resistor چیست؟

نوعی از مقاومت با قابلیت تغییر ظرفیت است. معمولا دارای یک شافت قابل چرخش برای تغییر میزان مقاومت هستند. مقاومت متغیر به صورت سیمی، لایه‌ای و کربی می‌باشند. مقاومت متغیر به صورت پتانسیومتر، ولوم و یا مولتی ترن در حالت‌های فیزیکی ایستاده، خوابیده و رایت تولید می‌شوند. 

بیشتر

مقاومت 

89 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

مقاومت یا Resistor چیست؟

 مقاومت يا رزيستور Resistor قطعه ايست با مسئولیت محدود كردن جريان و ايجاد ولتاژ مناسب است. به عبارتی به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می‌دهد مقاومت الکتریکی گفته می‌شود. از طرف دیگر هر هادی الکتریکی در مقابل عبور جریان مقداری مقاومت از خود نشان می‌دهد. همین مقاومت باعث کاهش جریان عبوری از هادی می‌شود. مقاومت را با حرف اول کلمه انگلیسی یعنی R نمایش می‌دهند. واحد سنجش مقاومت اهم و آن را با علامت Ω نمایش می‌دهند. در تمامی مدارهای الکترونیکی و صنایع برق مقاومت Resistor دارای اهمیت زیادی است. و به منظور محدود کردن جریان می‌باشد. نکته قابل توجه این است که هرچه عدد مقاومت اهمی بیشتر باشد، سبب افت جریان بیشتری در مدار خواهد شد. نکته دیگر در مورد مقاومت‌ها توان مجاز مقاومت است. که با وات مشخص می‌شود. هر مقاومت با هر ظرفیتی دارای توان مجاز مشخصی است. به عنوان مثال مقاومت یک چهارم وات از پر مصرف‌ترین مقاومت‌ها در مدار الکترونیکی است.

مقاومت متغیر یا Variable Resistor چیست؟

نوعی از مقاومت با قابلیت تغییر ظرفیت است. معمولا دارای یک شافت قابل چرخش برای تغییر میزان مقاومت هستند. مقاومت متغیر به صورت سیمی، لایه‌ای و کربی می‌باشند. مقاومت متغیر به صورت پتانسیومتر، ولوم و یا مولتی ترن در حالت‌های فیزیکی ایستاده، خوابیده و رایت تولید می‌شوند. 

در هر صفحه
92تومان
یک عدد مقاومت 10 اهم با توان 2 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
یک عدد ولوم ته کوچک با توان 50 کیلو اهمی
یک عدد ولوم ته کوچک با توان 5 کیلو اهمی
مولتی ترن ایستاده با ظرفیت حداکثر 50 کیلو اهم
مولتی ترن ایستاده با ظرفیت حداکثر 200 کیلو اهم
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 4.3 مگا اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 5.6 اهم با توان 0.25 وات
220تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 47 اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 15 اهم با توان یک وات
9تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 4.3 اهم با توان 0.25 وات
9تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 3.3 اهم با توان 0.25 وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 820 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 270 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 220 کیلو با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 120 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 82 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 68 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 39 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 33 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 27 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 22 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 18 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 15 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 12 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 10 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 8.2 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 6.8 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 5.6 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 3.9 کیلو اهم با توان یک وات
نمایش 1 - 32 از 89 مورد