فیوز الکترونیکی FUSE

فیوز نوعی از قطعات الکترونیکی است. در صورت عبور جریان بیش از حد مجاز در بخشی از مدارهای الکترونیکی، فیوز عمل کرده و با قطع جریان، از کل مدار حفاظت می‌کند. فیوز الکترونیکی انواع مختلفی دارد. از معمول‌ترین انواع فیوز مدل فیوز شیشه ای است. بین دو پایه فیوز روی برد قرار میگیرد. در بخش‌هایی از مدار در صورتی که اتصال کوتاه رخ دهد ...

فیوز الکترونیکی FUSE

فیوز نوعی از قطعات الکترونیکی است. در صورت عبور جریان بیش از حد مجاز در بخشی از مدارهای الکترونیکی، فیوز عمل کرده و با قطع جریان، از کل مدار حفاظت می‌کند. فیوز الکترونیکی انواع مختلفی دارد. از معمول‌ترین انواع فیوز مدل فیوز شیشه ای است. بین دو پایه فیوز روی برد قرار میگیرد. در بخش‌هایی از مدار در صورتی که اتصال کوتاه رخ دهد و یا جریان بیش از حد مجاز از مدار عبور کند، به اصطلاح فیوز می‌سوزد. برخی از فیوزها یکبار مصرف هستند. از جمله فیوز شیشه ای که بین دو پایه فیوز با قابلیت جدا شدن قرار می‌گیرد. برخی دیگر از انواع فیوز حالت چندبار مصرف دارند. از جمله فیوز حرارتی که با کاهش حرارت مجددا جریان برقی را در مدار فعال می‌کند. در عمل فیوز حرارتی زمانی که جریان بیش از حد در مدار عبور می‌کند، داغ شده و با افزایش حرارت جریان را قطع می‌کند. 

بیشتر

فیوز Fuse 

8 محصول وجود دارد.
نمایش 1 - 8 از 8 مورد