باتری و جاباتری 

22 محصول وجود دارد.
جا باتری ابزاری است جهت نگهداری تعدادی باتری قلمی در کنار هم و اتصال آن ها به صورت سری برای تولید ولتاژ بیشتر.
نمایش 1 - 22 از 22 مورد