کتاب تشریح مسائل الکترومغناطیس (میدان و موج)

DKP - 90052

محصول جدید

یک جلد کتاب آموزش و تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس در مبحث میدان و موج

در هر فصل با مقدمه ای کلی و دانستن پیش نیازها، خواننده را با مبحث آشنا می کند.

 

فهرست

فصل اول: مدل الکترومغناطیس..............................................................5

فصل دوم : آنالیز برداری.....................................................................6

فصل سوم: میدان­های الکتریکی ساکن......................................................57

فصل چهارم: الکتریسیته ساکن.............................................................214

فصل پنجم: جریان­های الکتریکی دائم: ...................................................204

فصل ششم: میدان­های مغناطیسی ساکن:..................................................229

فرمول­ها و روابط کاربردی مهم..........................................................284

    

   

  • فصل اول

مدل الکترومغناطیس

به بیان ساده، الکترومغناطیس، مطالعه تاثیرات بارهای الکتریکی ساکن و متحرک است.

بارهای متحرک جریان را به­وجود می­آورند که یک میدان مغناطیسی را نتیجه می­دهد.

میدان توزیع فضایی کمیتی است که ممکن است تابعی از زمان باشد یا نباشد.

یک میدان الکتریکی متغیر با زمان توسط یک میدان مغناطیسی همراه می­شود و برعکس.

میدان­های الکتریکی و مغناطیسی متغیر با زمان با هم تزویج شده و یک میدان الکترومغناطیسی را نتیجه می­دهند.

     

    

  • فصل دوم

آنالیزبرداری

 مقدمه

بردارها در فیزیک و ریاضیات عمدتا در دستگاه مختصات قائم نشان داده می­شوند، اگرچه ممکن است از مختصات استوانه­ای در حساب دیفرانسیل استفاده شود، اما این مختصات بندرت به کار می­رود.

سه عنوان اصلی از آنالیزبرداری:

1- جبربرداری- جمع، تفریق و ضرب بردارها 2- دستگاه­های مختصات متعامد- مختصات کارتزین، استوانه­ای کروی.

3- حساب برداری مشتق­گیری و انتگرالیدی بردارها، انتگرالهای خطی، سطحی وجهی، عملیات با گرادیان و دیوژرانس و کرل

     

   

  • فصل سوم

میدان­های الکتریکی ساکن

 مقدمه

میدان یک توزیع فضائی از کمیت­های برداری و عددی است که ممکن است تابعی از زمان باشد یا نباشد، شدت میدان­های الکتریکی و مغناطیسی، میدان­های برداری هستند توسعه الکتریسیته ساکن در فیزیک مقدماتی، عموما با قانون تجربی کولب در مورد نیروی بین دو بار نقطه­ای آغاز می­شود. این قانون بیان می­دارد که نیروی بین دو جسم باردار q­­1 و q2 که در مقایسه با فاصله و آنها، R2، بسیار کوچک هستند، متناسب با حاصلضرب بارهاست و با مربع فاصله نسبت معکوس دارد. جهت نیرو در امتداد خط و اصل دوبار است.

                                                                                   F­12 = aR12 K قانون کولب

که در آن F12 نیروی برداری وارد بر q2 توسط q1، بردار واحد در جهت q1 به q2 و K متناسب وابسته به محیط و دستگاه واحدهاست.

  

    

  • فصل چهارم

الکتریسته ساکن

 مقدمه

مسائل الکتریسته ساکن، مسائلی هستند که با تاثیرات بارهای الکتریکی در حال سکون، سر و کار دارند. این مسائل بر حسب اینکه در آغاز چه چیزی معلوم است خود را به طرق مختلفی نمایش می­­دهند.

     

   

  • فصل پنجم

جریان­های الکتریکی دائم

 مقدمه

- جریان­های الکتریکی ناشی از حرکت بارهای آزاد بر چند نوع هستند:

جریان­های هدایتی در هادی­ها و نیمه هادی­ها توسط حرکت رانشی الکترون­ها و یا حفره­های هدایتی به­وجود می­آیند. جریانهای الکترولیتی نتیجه نقل مکان یونهای مثبت و منفی هستند و جریانهای انتقالی از حرکت الکترون­ها و یا یونها در خلاء نتیجه می­شود.

- در یک محیط هادی همگن، چگالی جریان را می­توان به­صورت گرادیان یک میدان عددی که در معادله لاپلاس صدق می­کند، بیان نمود.

     

    

  • فصل ششم

میدانهای مغناطیسی ساکن

 مقدمه

.D=p , *E =0

Fe =qE , Fm = qu*B

F=q (E+ U*B)

      

ویژگی‌های فیزیکی

تعداد صفحات : 292 صفحه
نوع جلد : شومیز

ویژگی های فنی کتاب

نویسنده / نویسندگان : چنگ.دیوید.ک
مترجم : رحیم حیدری نظر - حبیب الله رواقی اردبیلی
ناشر : سها دانش
سال چاپ : 1393
شابک : 9789642748747

سایر مشخصات کالا

گارانتی : گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
آموزش : آموزش تخصصی و حل مسائل کتاب الکترومغناطیس دانشگاهی
نوع کاربرد محصول : آموزش تخصصی

محصولات مرتبط

VOD استریم با موضوع ESP32 و OTA [ اروند طباطبایی و سایفر ]