مقاومت رنج مگا اهمى 

22 محصول وجود دارد.
یک عدد مقاومت 4.3 مگا اهم با توان 0.25 وات
95تومان
ناموجود
یک  عدد مقاومت 1.8 مگا اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 1 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 1.5 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 1.8 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک  عدد مقاومت 2.2 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 2.7 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت4.3 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 6.8 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 8.2 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 10 مگا اهم با توان یک وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 15 مگا اهم با توان یک وات
نمایش 1 - 22 از 22 مورد