مقاومت رنج اهمی 

62 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 0.5 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 1 اهم یک چهارم وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
93تومان
ناموجود
یک عدد مقاوت 1.5 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 10 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
93تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 100 اهم با توان 0.25 وات زیک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 120 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 15 اهم با توان 0.25 وات یک اهم معادل یک ولت بر آمپر می باشد.
94تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 150 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 18 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 180 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 22 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 220 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 270 اهم با توان 0.25 وات
93تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 330 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 390 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
9تومان
یک عدد مقاومت 4.7 اهم با توان یک وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 47 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 470 اهم با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 56 اهم با توان 0.25 وات
93تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 560 اهم با توان 0.25 وات
93تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 6.8 اهم و 5 درصد با توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 680 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 8.2 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 82 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
92تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 820 اهم با تلورانس 5 درصد و توان 0.25 وات
44تومان
ناموجود
یک  عدد مقاومت نیم اهم با توان 1 وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاوت 1 اهم با توان 1 وات
44تومان
ناموجود
یک عدد مقاومت 1.5 اهم با توان یک وات
نمایش 1 - 28 از 62 مورد