کتاب مرجع منحصر به فرد برق صنعتی درجه 2

DKP - 90040

محصول جدید

یک جلد کتاب کاربردی مرجع برق صنعتی درجه دو، مطابق با استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره: 8-55/15/2/4

 • فصل اول: توانایی نقشه کشی صنعتی عمومی توانایی شماره 1

اهداف فصل:

آشنایی با وسایل و ابزار نقشه کشی

آشنایی با کاغذهای استاندارد نقشه کشی و انواع آن

آشنایی با سطوح و اجسام هندسی

شناسایی اصول ترسیم خطوط، اندازه نویسی، علایم اختصاری مقاطع هندسی

شناسایی اصول نقشه کشی پرسپکتیو یا ترسیم سه بعدی قطعات ساده

شناسایی اصول ترسیم نمای مجهول قطعات ساده مکانیکی

شناسایی اصول نقشه کشی صنعتی عمومی

  

  

 • فصل دوم: توانایی کار با ابزار و وسایل اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینچی، توانایی اره کاری و سوهانکاری توانایی 2، 3 و 4

اهداف فصل:

آشنایی با واحدهای اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینچی

آشنایی با میز کار و انواع گیره

آشنایی با وسایل اندازه گیری و کاربرد آن ها

آشنایی با وسایل علامت گذاری و کاربردهای آن ها

آشنایی با وسایل علامت گذاری و کاربرد آن ها

آشنایی با اره و تیغه اره و کاربرد آن

شناسایی اصول اره و تیغه اره و کاربرد آن

شناسایی اصول اره کاری روی قطعه کار فلزی و چوبی

اره کاری روی قطعه کار فلزی و چوبی

آشنایی با مفهوم سوهان کاری

آشنایی با انواع سوهان برحسب شکل، اندازه و نوع آج

شناسایی اصول سوهان کاری بر روی قطعه فلزی و چوبی

    

  

 • فصل سوم: توانایی سوراخ کاری و خزینه کاری- حدیده کاری و قلاویزکاری توانایی شماره 5

اهداف فصل:

آشنایی با انواع مته

آشنایی با دریل دستی برقی و پایه دار

شناسایی اصول سوراخکاری

آشنایی با قلاویز و دسته قلاویز

آشنایی با حدیده کاری

   

   

 • فصل چهارم: توانایی انجام انواع اتصالات در فلزکاری توانایی شماره 6 و 7

اهداف فصل:

ورق کاری

خم کاری

قیچی کاری

آشنایی با پیچ و مهره

آشنایی با انواع واشرها

آشنایی با اشپیل و خار

آشنایی با آچارها

آشنایی با ابزار پرچ کاری

شناسایی اصول انجام با ابزار پرچ کاری (پرچ سرد)

آشنایی با مفهوم جوشکاری

آشنایی با انواع جوشکاری برق و کاربرد آن

آشنایی با نحوه انتخاب الکترود با توجه به جدول و جنس و ضخامت قطعه کار

آشنایی با انواع دستگاه های جوشکاری برق

   

  

 • فصل پنجم: توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری و سیم و لحیم کاری روی سیم توانایی شماره 8 و 9

اهداف فصل:

توانایی شناخت ابزار برق کاری

لحیم کاری روی سیم های مسی

معرفی انواع هویه

فصل ششم: توانایی شناخت، نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف صنعت برق( توانایی شماره 10)

اهداف فصل:

آشنایی با لوله ها

آشنایی با فواصل استاندارد در سیم کشی

   

  

 • فصل هفتم: توانایی شناخت اصول الکتریسیته و انجام محاسبات و آزمایش ها توانایی شماره 11

اهداف فصل:

مبانی برق

حالت های الکتریکی ماده

آشنایی با کمیت های الکتریکی

خواندن مقاومت از روی رنگ

قوانین کریشهف

انواع اتصال در مقاومت ها

کار و توان الکتریکی

مغناطیس و الکترومغناطیس

بوبین (سلف)

خازن

مدارات سه فاز

  

   

 • فصل هشتم: توانایی شناخت و بکارگیری انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی توانایی شماره 12

اهداف فصل:

مفهوم اندازه گیری

انواع سنجش، خطا، حساسیت و مشخصات دستگاه های اندازه گیری

نحوه قرار گرفتن تجهیزات اندازه گیری در مدار

ولت متر

آمپرمتر

قرار گرفتن ترانس ولتاژ VT در شبکه تک فاز

قرار گرفتن ترانس جریان CT در شبکه تک فاز

کنتور

وات متر

کسینوس فی متر

اهم متر

مولتی متر

   

  

 • 9- فصل نهم: توانایی نقشه خوانی، نقشه کشی، سیم کشی، نصب تجهیزات مدارات الکتریکی پایه توانایی شماره 13

اهداف فصل:

آشنایی با نقشه های الکتریکی و چگونگی رسم آن ها

حروف شناسایی

نقشه های مدار

نکاتی مربوط به ترسیم نقشه های مدار فرمان

نشان دادن نقاط انشعاب در نقشه فرمان (عدد انشعاب)

رسم مدارات فرمان و قدرت

کلید تک پل

کلید دو پل

کلید تبدیل

کلید صلیبی

کلید کولر

طراحی و سیم کشی بک کولر آب

طریقه عملی اتصال مدار اف اف

طرز کار سیم بندی داخلی لامپ مهتابی (فلورنست)

لامپ رشته ای

انواع سیم کشی

فتوسل

لامپ فلورسنت

سیم کشی توکار و روکار

   

   

 • فصل دهم: توانایی نصب و سیم کشی وسایل حفاظتی مدارات الکتریکی توانایی شماره 14

اهداف فصل:

حفاظت الکتریکی

انواع خطا

اتصال زمین الکتریکی

ولتاژ تماس

عبور جریان از زمین

ولتاژ گام

حفاظت توسط سیم زمین

اتصال زمین لوله ای (میله ای)

اتصال زمین نواری یا سیمی

اتصال زمین صفحه ای

سیستم حفاظت نول

   

  

 • فصل یازدهم: کابل و سیم توانایی شماره 15، 16، 17

اهداف فصل:

ساختمان کابل ها

عوامل موثر در انتخاب نوع کابل ها

محاسبه سطح مقطع کابل ها

نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل ها

انواع عیوب کابل ها

روش های مکان یابی عیب

دستگاه عیب یاب کابل

کابل کشی

انتخاب کابل

سیم ها و اتصالات آن ها

هادی های مورد استفاده در سیم کشی

انواع سیم ها

انتخاب سیم

اتصالات سیم ها

آشنایی با انواع کلندها

  

  

 • فصل دوازدهم: توانایی شناخت و بررسی عملکرد ترانسفورماتورها توانایی شماره 18

اهداف فصل:

ترانسفورماتور (Transformer)

ساختمان ترانس

نحوه کار ترانسفورماتور

اصول پایه ترانسفورماتور

اتو ترانسفورماتور

ترانسفورماتور چند فازه

طبقه بندی

   

  

 • فصل سیزدهم: توانایی شناخت و بررسی عملکرد موتوهای آسنکرون سه فاز توانایی شماره 19 و 20

اهداف فصل:

تقسیم بندی موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی جریان متناوب

موتورهای آسنکرون تک فاز و سه فاز

موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی

روش های راه اندازی موتورهای القائی سه فاز

کنترل سرعت موتورهای القائی سه فاز

ترمز در موتورهای آسنکرون سه فاز

آشنایی با الکتروموتورهای تک فاز

پلاک اتصال موتورهای تک فاز (تخته کلم)

تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز

آشنایی با پلاک الکتروموتورهای سه فاز و جداول کاربردی موتورها

تست های مربوط به عملکردهای موتورهای الکتریکی قبل از راه اندازی

عیب یابی موتور

روش های حفاظت موتور

   

  

 • فصل چهاردهم: تکنولوژی کارگاه برق توانایی شماره 21 و 22

اهداف فصل:

کلید (اهرمی، غلطکی و زبانه ای)

کنتاکتورها

لامپ سیگنال

تسمه نقاله

فیوزها

رله ها

کلیدهای فرمان

لیمیت سوئیچ یا میکروسوئیچ

حسگرهای صنعتی (SENSORIC)

  

  

 • فصل پانزدهم: مقدمه ای درباره تابلو و اجزای آن توانایی شماره 24 و 25

اهداف فصل:

تعریف تابلو

انواع تابلوها

اجزا اصلی تابلو

تجهزات تابلو

اندازه گیرها

اینترلاک

درجه حفاظت تابلو

تابلوی خازنی

محاسبه تجهیزات تابلو

  

  

 • فصل شانزدهم: الکترونیک کاربردی توانایی شماره 26، 27 و 28

اهداف فصل:

هدایت الکتریکی اجسام

الکترون های ظرفیت یا والانس

هادی ها

عایق ها

نیمه هادی

بارهای الکتریکی

ساختمان اتمی سیلیکن و ژرمانیم

ساختمان کریستالی سیلیکن و ژرمانیم

افزودن ناخالصی به کریستال نیمه هادی

اتصال P-N (دیوار کریستالی)

بررسی دیود در حالت ایده آل

یکسوسا تمام موج

یکسوساز با صافی

انواع دیودهای نیمه هادی

   

   

 • فصل هفدهم: توانایی شناخت و بررسی عملکرد مدارهای منطقی توانایی شماره 29

اهداف فصل:

سیستم های آنالوگ و دیجیتال

گیت های منطقی (دروازه های منطقی)

گیت های منطقی ترکیبی

جبربول

  

  

 • فصل هجدهم: توانایی شناخت کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) و رله های برنامه پذیر توانایی شماره 30

اهداف فصل:

آشنایی با سیستم های کنترل و بررسی مزایا و معایب هریک

آشنایی با بلوک دیاگرام PLC

معرفی PLC های خانواده زیمنس

جایگاه مینی پی ال سی

مینی پی ال سی LOGO

معرفی سخت افزار LOGO

نصب و سیم بندی

برنامه نویسی LOGO

دستورات پایه برنامه نویسی

نحوه شروع به کار و استفاده از نرم افزار

تست و شبیه سازی برنامه در محیط نرم افزار

اصول برنامه نویسی در کنار سیم کشی

دستورات پیشرفته برنامه نویسی

برنامه نویسی بر روی LOGO

  

  

 • فصل نوزدهم: معرفی مدارات برق صنعتی و ترسیم آن ها در LOGO

اهداف فصل:

معرفی مدارات پایه برق صنعتی

رسم مدارات برق صنعتی به زبان FBD در LOGO!

   

  

 • فصل بیستم: توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار توانایی شماره 31، 32 و 33

اهداف فصل:

عوامل موثر در محیط کار

ایمنی در برق

 

 

 

 

ویژگی‌های فیزیکی

قطع کتاب : وزیری
تعداد صفحات : 312 صفحه
نوع جلد : شومیز

ویژگی های فنی کتاب

نویسنده / نویسندگان : علیرضا کشاورزباحقیقت - مجید اسکوئی - حمید ذکائی - حسین فلاحی
ناشر : سها دانش
نوبت چاپ : دوم
نوع چاپ : سیاه و سفید
سال چاپ : 1392
شابک : 9786001810268

سایر مشخصات کالا

گارانتی : گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
آموزش : به همراه دی وی دی آموزش تخصصی
نوع کاربرد محصول : کاربردی - فنی

محصولات مرتبط

ساخت کیبرد با استفاده از برد Teency 3.2