مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

کتاب دینامیک سیستم های قدرت (پایداری وکنترل)

مرجع:
DKP - 90027
DKP - 90027
دسته بندی: کتاب

دینامیک و کنترل سیستمهای قدرت ازدروس پایه و زیربنای این کتاب می باشد و تسلط بر این موضوع برای طراحان و بهره برداران سیستمهای قدرت بسیار ضرورت دارداین موضوع بوسیله برنامه ریزان آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی در کشورایران نیز مورد توجه واقع شده به گونه ای که درس دینامیک قدرت، جزء دروس اصلی دوره کارشناسی ارشدواقع شده است. تالیف وترجمه کتاب پایه برای اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و دکترای برق و صنعت میباشد

ادامه مطلب
موجود شد خبرم کن
توضیحات

فهرست مطالب کتاب دینامیک سیستم های قدرت (پایداری و کنترل):

فصل 1 : مفاهیم اساسی

1.1     کلیات

1.2     پایداری سیستم قدرت

1.3     حالات بهره برداری و امنیت سیستم – مطالعه مروری

1.4     مسائل دینامیکی سیستم – شرایط موجود و جهت گیری های اخیر

مراجع

 

فصل 2 :مرور روش های کلاسیک

1.2 مدل سیستم

2.2 برخی مقدمات ریاضی

3.2 تحلیل پایداری حالت ماندگار

4.2 تحلیل پایداری گذرا

5.2 نمایش ساده شده کنترل تحریک

مراجع

 

فصل 3 : مدلسازی ماشین سنکرون

1.3 مقدمه

2.3 ماشین سنکرون

3.3 تبدیل پارک

4.3 تحلیل عملکرد حالت دائمی

5.3 مقادیر پریونیت

6.3 مدار معادل ماشین سنکرون

7.3 تعیین پارامترهای مدارهای معادل

8.3 اندازه گیری اطلاعات به دست آمده

9.3 مدل های اشباع

10.3 تحلیل گذاری یک ماشین سنکرون

مراجع

  

فصل 4 : کنترل کننده های تحریک و محرک های اولیه

1.4 سیستم تحریک

2.4 مدل سازی سیستم تحریک

3.4 سیستم های تحریک – بلوک دیاگرام استاندارد

4.4 نمایش سیستم توسط معادلات حالت

5.4 سیستم کنترل محرک اولیه

6.4 مثال ها

مراجع

  

فصل 5 : خطوط انتقال، SVC و بارها

1.5     خطوط انتقال

2.5 تبدیل Q –D با استفاده از متغیرهای a-b

3.5 جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو

4.5 بارها

مراجع

  

فصل 6 : دینامیک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت

1.6     مدل سیستم

2.6 مدل ماشین سنکرون

3.6 کاربرد مدل (1.1)

4.6 محاسبه شرایط اولیه

5.6 شبیه سازی سیستم

6.6 در نظر گرفتن مدل های دیگر ماشین

7.6 لحاظ کردن مدل SVC

مراجع

  

فصل 7 : تحلیل سیستم تک ماشینه

1.7     تحلیل سیگنال کوچک با نمایش بلوک دیاگرامی

2.7 معادله مشخصه و استفاده از معیار روت هرویتز

3.7 تجزیه و تحلیل گشتاورهای سنکرون کننده و میرا کننده

4.7 مدل سیگنال کوچک : معادلات حالات

5.7 نوسانات غیر خطی – چند شاخگی هاپ

مراجع

  

فصل 8 : کاربرد پایدار سازهای سیستم قدرت

1.8     مقدمه

2.8 مفاهیم اساسی در بکارگیری PSS

3.8 سیگنالهای کنترلی

4.8 ساختار و تنظیم کردن PSS

5.8 پیاده سازی عملی و تجربه عملیاتی

6.8 مثال های از طراحی PSS و کاربرد آن

7.8 پایدار سازی با استفاده از مبدل های HVDC  و کنترل کننده های SVC

8.8 پیشرفت های اخیر و برنامه های آینده

مراجع

  

فصل 9: تحلیل سیستم های چند ماشینه

1.9     مدل سیستم ها ساده شده

2.9 مدل بار مشروح : مورد 1

3.9 مدل مشروح : مورد 2

4.9 در نظر گرفتن دینامیک های بار و SVC

5.9 تحلیل مدال سیستم های قدرت بزرگ

6.9 مطالعات موردی

مراجع

  

فصل 10: تحلیل پدیده تشدید زیر سنکرون

1.10                SSR در سیستم های جبران شده به شیوه سری

2.10 مدل سازی سیستم مکانیکی

3.10 تحلیل سیستم مکانیکی

4.10 تحلیل سیستم ترکیبی

5.10 محاسبه ی(s) Y : مدل ماشین ساده شده

6.10 محاسبه ی (s) Y: مدل مشروح ماشین

7.10 تحلیل تداخل پیچشی – یک استدلال فیزیکی

8.10 تحلیل معادلات فضایی حالت و مقدار ویژه

9.10 شبیه سازی SSR

10.10 یک مطالعه موردی

مراجع

   

فصل 11 : مقابله با تشدید زیر سنکرون

1.11                ملاحظات برنامه ریزی سیستم قدرت

2.11 روش های فیلتر گذاری

3.11 طرح های میرایی

4.11 رله و حفاظت

مراجع

   

فصل 12 : شبیه سازی برای ارزیابی پایداری گذرا

1.12                فرمول بندی ریاضی

2.12 روش های حل

3.12 فرمول بندی معادلات سیستم

4.12 حل معادلات سیستم

5.12 حل همزمان

6.12 مطالعات موردی

7.12 معادلات دینامیکی و کاهش مرتبه مدل

مراجع

   

فصل 13 : کاربرد توابع انرژی برای محاسبه پایداری مستقیم

1.13                مقدمه

2.13 فرمول بندی ریاضی

3.13 تحلیل تابع انرژی یک سیستم تک ماشینه

4.13 تابع انرژی حافظ ساختار

5.13 تابع انرژی حافظ ساختار با مدل های دقیق ژنراتور

6.13 تعیین مرز پایداری

7.13 معیار سطوح معادل توسعه داده شده (EEAC)

8.13 مطالعات موردی

منابع

   

فصل 14 : کنترل کننده های پایداری گذرا

1.14                طراحی سیستم برای پایداری گذرا

2.14 کنترل های تکمیلی گسسته

3.14 ترمز دینامیکی

4.14 کنترل جداگانه ی سیستم های تحریک

5.14 باز و بست سریع شیر پایدار و آنی

6.14 کنترل گسسته ی خطوط HVDC

7.14 قرار دادن خازن های سری

8.14 راه حل های کنترل اضطراری

مراجع

  

فصل 15 : مقدمه ای بر پایداری ولتاژ

1.15                پایداری ولتاژ چیست ؟

2.15عوامل موثر در ناپایداری و فروپاشی و لتاژ

3.15 مقایسه ی پایداری ولتاژ و پایداری زاویه ای رتور

4.15 تحلیل ناپایداری و فروپاشی ولتاژ

5.15 تحلیل یکپارچه پایداری ولتاژ و پایداری زاویه ای رتور

6.15 کنترل ناپایداری ولتاژ

مراجع

پیوست

فصل اول : توانایی نقشه کشی صنعتی عمومی

 1. آشنایی با وسایل و ابزار نقشه کشی
 2. آشنایی با کاغذ های استاندارد نقشه کشی
 3. شناسایی اصل و پرسپکتیو یا ترسیم سه بعدی قطعات ساده
 4. شناسایی اصول ترسیم نمای مجهول قطعات مکانیکی ( ایزومتریک)

 

 فصل دوم : توانایی کار با ابزار و وسایل اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینچی

 1. آشنایی با واحد های اندازه گیری در سیستم های میلی متری و اینچی
 2. آشنایی با وسایل اندازه گیری و کاربرد آن
 3. آشنایی با وسایل علامت گذاری و کاربردی
 4. اصول سنگ زنی

 

 فصل سوم : توانایی اره کاری روی قطعه کار فلزی و چوبی

 1. آشنایی با اره و تیغه  اره و کاربرد آن ها

 

 فصل چهارم : توانایی سوهانکاری روی قطعه کار فلزی و چوبی

 

 فصل پنجم : توانایی سوراخ کاری و خزینه کاری - حدیده کاری وقلاویز کاری

 1. آشنایی با انواع مته و گرد بر فلزی
 2. ماشین مته ( دریل )
 3. برق کاری
 4. آشنایی با انواع دستگاه پانچ دستی
 5. حدیده کاری
 6. قلاویز

 

 فصل ششم : توانایی برش کاری و خم کاری روی ورقه های فلزی

 1. ورق کاری
 2. خم کاری
 3. مکانیزم ماشین های خم کاری ساده
 4. قیچی کاری

 

فصل هفتم : توانایی انجام انواع اتصالات در فلز کاری

 1. اتصالات
 2. آشنایی با پیچ و مهره
 3. آشنایی با انواع واشرها
 4. آشنایی با اشپیل و خار
 5. آشنایی با آچارها
 6. اتصالات دائم یا جدا نشدنی
 7. آشنایی با انواع دستگاههای جوشکاری برق

 

 فصل هشتم : توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری و سیم 

 1. توانایی شناخت و کار با ابزار برق کاری و سیم
 2. آشنایی با انواع سیم و ساختمان و کاربرد
 3. انواع کابل  و سیم ها
 4. کابل کواکسیال
 5. انتخاب سیم
 6. تعریف کابل
 7. انواع اتصالات

 

 فصل نهم : توانایی لحیم کاری روی سیم های مسی

 1. لحیم کاری روی سیم های مسی
 2. هویه

 

 فصل دهم : توانایی شناخت ، نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف صنعت برق

 1. انواع لوله
 2. اتصال و برش و خم کاری لوله برگمان
 3. آشنایی با ابزار و وسایل لازم در خط کشی و کنده کاری و سیم کشی
 4. آشنایی با فواصل استاندارد در سیم کشی
 5. آشنایی با باس داکت

 

فصل یازدهم : توانایی شناخت الکتریسته و انجام محاسبات و آزمایش های مربوطه

 1. آشنایی با تاریخچه ی پیدایش برق
 2. ساختمان ماده
 3. آشنایی با هدایت الکتریکی مواد
 4. آشنایی با روش های تولید الکتریسته ( جاری )
 5. آشنایی با الکتریسته
 6. آشنایی با کمیت های الکتریکی
 7. چند تعریف مهم
 8. عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
 9. پیشوند های واحد های اندازه گیری
 10. اثر حرارت بر مقاومت
 11. قانون اهم  ( رابطه بین ولتاژ و جریان و مقاومت )
 12. قوانین کریشهف
 13. انواع اتصالات
 14. اتصال مقامت های اهمی
 15. اتصال مقاومت های موازی
 16. اتصال مختلط ( سری موازی )
 17. اتصال ستاره مثلث مقاومت ها
 18. افت ولتاژ در هادی
 19. کار الکتریکی
 20. توان الکتریکی
 21. محاسبه انرژی الکتریکی
 22. مغناطیس و الکترومغناطیس
 23. میدان مغناطیسی
 24. خطوط نیروی مغناطیسی
 25. الکترومغناطیس
 26. آشنایی با قانون هادی جریان دار
 27. آشنایی با قانون یک سیم پیچ یا بوبین
 28. چگالی یا تراکم خطوط نیرو
 29. نیروی محرکه مغناطیسی
 30. آشنایی با مدار الکتریکی
 31. آشنایی با منابع جریان مستقیم
 32. باتری ( پیل الکتریکی )
 33. مولد dc
 34. آشنایی با شکل موج ها در جریان
 35. شکل موج سینوسی
 36. موج چهار گوشی
 37. موج دندانه دار
 38. نحوه ی تولید جریان متناوب
 39. مشخصات جریان متناوب
 40. سیکل یا دوره
 41. زمان متناوب
 42. فرکانس
 43. طول موج
 44. دامنه
 45. فاز
 46. مقادیر ماکزیمم ولتاژ و جریان موج سینوسی
 47. بوبین ( سلف - سیم پیچی ) یا القاگر ( خود القاء )
 48. اندوکتانس
 49. خصوصیات سلف
 50. سلف در جریان متناوب
 51. سلف در جریان dc
 52. انرژی ذخیره شده در سلف
 53. انواع اتصالات در سلف
 54. منحنی جریان و ولتاژ
 55. خازن
 56. ظرفیت خازن
 57. نحوه ی تست خازن
 58. تقسیم بندی خازن ها
 59. نحوه ی خواندن ظرفیت خازن با استفاده از کدهای رنگی و یا علامتهای درج شده
 60. شارژ خازن
 61. عیب یابی خازن ها
 62. انواع اتصالات خازن ها
 63. مقایسه منحنی ولتاژ و جریان خازن در مدار با منبع متناوب
 64. مقایسه مدار اهمی ، سلفی و خازنی خالص
 65. مولد سه فاز
 66. اتصال ستاره
 67. مدارات سه فاز
 68. اتصال مثلث ( دلتا )
 69. محاسبه ی توان ها اکتیو ( مفید ) - راکتیو ( غیر مفید ) - ظاهری سه فاز متعادل در دو خط

 

 فصل دوازدهم : توانایی شناخت و به کار گیری انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

 1. مفهوم اندازه گیری
 2. خطا در دستگاههای اندازه گیری
 3. نحوه ی قرائت مقدار اندازه گیری
 4. مکانیزم دستگاه های اندازه گیری
 5. گالوانومتر
 6. ولت متر تک فاز
 7. ولت متر سه فاز ( خطی )
 8. آمپر متر تک فاز
 9. قرار گرفتن ترانس ولتاژ ( vt ) در شبکه تک فاز
 10. قرار گرفتن ترانس جریان ct  در شبکه تک فاز
 11. کنتور تک فاز
 12. کنتور سه فاز سه سیمه
 13. کنتور سه فاز چهار سیمه
 14. وات متر
 15. کسینوس فی متر تک فاز
 16. اهم متر
 17. مولتی متر ( آوامتر )
 18. میگر
 19. وارمتر
 20. فرکانس متر
 21. دستگاه نمایانگر توالی فاز ها ( rst ) سنج
 22. پل وتسون

 

 فصل سیزدهم : توانایی نقشه کشی و سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات الکتریکی پایه

 1. آشنایی با نقشه های الکتریکی و چگونگی رسم آن ها
 2. مدارهای الکتریکی
 3. کلید تک پل
 4. کلید دوپل
 5. کلید تبدیل
 6. کلید صلیبی
 7. کلید کولر
 8. آیفون
 9. پریز ها
 10. انواع سوئیچ
 11. لامپ ها
 12. فتوسل
 13. دیمر
 14. انواع سیم کشی
 15. مدارات الکتریکی ساختمان

 

 فصل چهاردهم : توانایی نصب و سیم کشی وسایل حفاظتی مدارات الکتریکی

 1. حفاظت الکتریکی
 2. انواع حفاظت الکتریکی
 3. انواع روش های حفاظت اشخاص

  

فصل پانزدهم : توانایی شناخت و بررسی کابل ها 

 1. تعریف کابل
 2. طبقه بندی کابل ها
 3. طریقه ی شناسایی کابل ( طبق استاندارد vde )

 

 فصل شانزدهم : توانایی انتخاب کابل

 1. عوامل موثر در انتخاب نوع کابل ها
 2. انتخاب سطح مقطع کابل  بر اساس افت ولتاژ مجاز طول کابل

 

 فصل هفدهم : توانایی انجام کابل کشی فشار ضعیف

 

 فصل هجدهم : توانایی شناخت و بررسی عملکرد ترانزیستور ماتورها

 1. ترانزیستورماتور
 2. انواع آنها
 3. انواع ترانسفور ماتور
 4. ساختمان ترانس
 5. ترانسفور ماتور واقعی
 6. اتو ترانسفور ماتور
 7. ترانسفور ماتور چند فازه

 

 فصل نوزدهم : توانایی شناخت و بررسی عمکرد موتورهای آسنکرون سه فاز

 1. تقسیم بندی موتورهای الکتریکی
 2. بررسی میدان دوار در الکتروموتور سه فاز دو قطبی
 3. سرعت میدان استاتور
 4. لغزش ( عقب ماندگی ) و در صد لغزش
 5. تغییر جهت موتور سه فاز
 6. روش های راه اندازی موتورهای القائی
 7. تغییر جهت و سرعت موتورهای القائی
 8. آشنایی با پلاک مشخصات موتورهای سه فاز
 9. جدول حفاظت موتور
 10. چگونگی نصب موتورهای الکتریکی براساس استاندارد
 11. کلاس موتورهای قفسه سنجابی
 12. موتورهای سنکرون
 13. پلاک اتصالات موتور ( تخته کاری )

 

 فصل بیستم : توانایی شناخت و عملکرد موتورهای تک فاز

 1. آشنایی با الکترو موتورهای تک فاز
 2. تغییر جهت گردش در موتور های تک فاز
 3. مقایسه موتورهای القایی تک فاز
 4. پلاک اتصال موتورهای تک فاز ( تخته کلم )
 5. پلاک مشخصات

 

 فصل بیست و یکم : توانایی را اندازی موتورهای آسنکرون سه فاز و تکفاز با کلیدهای دستی

 1. کلید دستی سه فاز زبانه ای ساده
 2. مدار راه اندازی موتور آسنکرون
 3. راه اندازی سه فاز با ستاره ی مثلث
 4. موتور سه فاز دو یا چند سرعته با سیم پیچ  جداگانه
 5. راه اندازی موتورهای سه فاز دو سرعت دالاندر 
 6. راه اندازی موتور دالاندر به صورت چپ گرد- راست گرد  با کلید زبانه ای 

 

 فصل بیست و دوم : توانایی شناخت و بررسی عملکرد تجهیزات راه اندازی ماشین های الکتریکی جریان متناوب

 1. شستی ها
 2. کلید سوئیچ
 3. لامپ سیگنال
 4. لیمیت سوئیچ یا میکروسوئیچ
 5. کنتاکتور ها
 6. قطع کننده حرارتی ( رله ی حرارتی یا بی متال )
 7. رله مغناطیسی
 8. رله زمانی ( تایمر )
 9. کلیدهای فرمان
 10. فلوتر
 11. تابع دور
 12. ترموستات
 13. رله کنترل بار
 14. رله کنترل فاز

 

فصل بیست و سوم : توانایی راه اندازی موتورهای آسنکرن سه فاز و تک فاز توسط کنتاکتور 

 1. راه انداز ی مدار موتور آسنکرون سه فاز به صورت لحطه ای 
 2. راه اندازی مدار موتور آسنکرون  سه فاز با کنترل دو نقطه ای
 3. راه اندازی مدار موتور آسنکرون سه فاز به صورت دائمی از یک نقطه
 4. راه اندازی موتور آسنکرون سه فاز  دائمی در دو نقطه
 5. راه اندازی موتور آسنکرون لحظه ای و دائمی در دو نقطه

 

 فصل بیست و چهارم :توانایی نصب تجهیزات و راه اندازی تابلوهای الکتریکی

 1. تعریف تابلو
 2. انواع تابلو
 3. اتصالات کابل
 4. گلند
 5. ترمینال
 6. ترانس جریان CT 
 7. جعبه فیوز
 8. اینترلاک
 9. درجه حفاظت تابلو IP
 10. محاسبه تجهیزات تابلو
 11. آزمون راه اندازی تابلو
 12. تعمیر و نگهداری تابلو
 13. آزمایش نحوه عملکرد
 14. مشخصات مونتاژ و تجهیز تابلو

 

 فصل بیست و پنجم : توانایی نقشه خوانی و نقشه کشی تابلوهای برق فشار ضعیف

 1. آشنایی با نقشه های الکتریکی و چگونگی رسم آن
 2. توضیح چگونگی رسم مدارات فرمان

 

 فصل بیست و ششم : توانایی شناخت و بررسی عملکرد دیود

 1. نیمه هادی های خالص
 2. ساختمان اتم
 3. هدایت اجسام الکتریکی
 4. ساختمان و نماد مداری دیود
 5. یک سو کننده ی نیم موج
 6. طرز کار یکسو کننده ی نیم موج
 7. یک سو ساز تمام موج
 8. یک سو ساز تمام موج با ترانس
 9. یک سو ساز تمام موج پل دیود
 10. نحوه ی انتخاب دیود های یک سو ساز
 11. دیود زنر
 12. آی سی های رگولاتور
 13. دیود نور دهنده LED
 14. تشخیص آند و سالم بودن دیود با اهم متر

 

 فصل بیست و هفتم : توانایی شناخت و بررسی عملکرد ترانزیستور

 1. ساختمان ترانزیستور BJT
 2. تعیین پایه ها و نوع ترانزیستور به کمک اهم متر
 3. کاربرد ترانزیستور

 

 فصل بیست و هشتم : توانایی شناخت و بررسی عملکرد تریستور ، دیاک و ترایاک

 1. تریستور
 2. دیاک
 3. ساختمان ترایاک
 4. فرق بین تریستور با ترایاک
 5. رو شهای روشن و خاموش کردن تریستور

 

فصل بیست و نهم : توانایی شناخت و بررسی عملکرد مدارهای منطقی

 1. سیستم های آنالوگ و دیجیتال
 2. گیت های منطقی ( دروازه های منطقی )
 3. گیت های منطقی ترکیبی
 4. آشنایی با فلیپ فلاپ

 

 فصل سی ام : توانایی شناخت کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی ( PLC) و رله های برنامه ریزی

 1. آشنایی با انواع سیستم های کنترل و بررسی مزایا و معایب هر یک
 2. آشنایی با برخی از سازندگان
 3. آشنایی با سخت افزار ها و تجهیزات
 4. آشنایی با ورودی و خروجی
 5. آشنایی با زبان های برنامه نویسی
 6. تعریف پروژه به زبان LAD
 7. پروژه و شبیه سازی
 8. نحوه ی برنامه نویسی
 9. انتقال و باز بینی و نحوه ی ارتباط با برنامه
 10. برنامه نویسی بر رویLOGO

 

 

 • نحوه سفارش و خرید

1- روی سبد خرید کلیک کنید.

2- نشانی خودتان را با کد پستی وارد کنید.

3- مبلغ خرید را به صورت آنلاین پرداخت کنید.

البته از ثبت سفارش مطمئن شوید.

  

سفارشات ساعت 1 بعد از ظهر هر روز تحویل دفتر پست می شوند.

  

 • پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز

می توانید مبلغ سفارشتان را کارت به کارت کنید یا به حساب بانکی واریز کنید.

سپس با ما تماس بگیرید تا بسته را برایتان بفرستیم.

  

 • اگر در اصفهان ساکن هستید

سرویس پیک موتوری سریع ترین راه خرید است. تلفن سفارش: 03132232004

  

ادامه مطلبShow less
جزئیات محصول
DKP - 90027

مشخصات

کاربری
آموزشی
گارانتی
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
نویسنده
ک.آر.پادیار
مترجم
دکتر مصطفی صدیقی زاده (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) - مهندس ایمان سلطانی
ناشر
سها دانش
قطع کتاب
وزیری
نوبت و سال چاپ
اول
نوع چاپ
سیاه و سفید
سال چاپ
1393
تعداد صفحات
560 صفحه
شابک
9786001811081
نوع جلد
شومیز
نظرات
بدون نظر

نظر دهید

 • ارزش خرید:
 • کیفیت کالا:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
سوالات متداول
خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:
(1)
یک جلد کتاب مرجع کامل نرم افزار دیالوکس، نویسندگان این کتاب سعی بر این داشته اند کلیه آموزش های لازم برای کار با نرم افزار محاسبات روشنایی دیالوکس را در این کتاب جمع آوری کنند. لازم به ذکر است یکی از بهترین نرم...
با توجه به پیشرفت و پیچیدگی روزافزون سیستم های قدرت ، تحلیل و بررسی این سیستم ها مشکل بوده واستفاده از نرم افزارهای شبیه سازی ضروری می باشد.یکی از قوی ترین نرم افزارهای شبیه سازی در زمینه ی سیستم های قدرت ، نرم افزار...
طراحی بهینه روشنایی از مباحثی است که این روزها به آن توجه خاصی در دنیا و ایران می شود. این طراحی کمک شایانی در مدیریت انرژِی می دهد. برای سادگی محاسبات مربوط به روشنایی و نحوه قرارگیری لامپ ها برای داشتن بالاترین...
محصولات مرتبط

ویژگی‌های فیزیکی

قطع کتاب
وزیری
تعداد صفحات
560 صفحه
نوع جلد
شومیز

ویژگی های کتاب

نویسنده
ک.آر.پادیار
مترجم
دکتر مصطفی صدیقی زاده (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) - مهندس ایمان سلطانی
ناشر
سها دانش
نوبت و سال چاپ
اول
نوع چاپ
سیاه و سفید
سال چاپ
1393
شابک
9786001811081

سایر ویژگی‌ها

کاربری
آموزشی
گارانتی
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی

فهرست

تماس با دانشجو کیت

ساعت تماس همه روزه از 8 صبح تا 10 شب (بجز روزهای تعطیل)

021-88857245

021-88856986

031-32243207

031-32211313

 

شماره واتس اپ، فقط پیام، پاسخ به سوالات قبل از خرید و دریافت تصاویر کالاها

09375076606

 

ارسال سریع به تهران و تمامی شهرهای ایران

بخش قوانین ارسال و قوانین خرید را مطالعه کنید.

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم