مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
دوست داشتن

ربات مالتی مک

مرجع:
DKP - 0155
DKP - 0155
موجود شد خبرم کن
توضیحات

ربات مالتی مک از ربات های ماژولار می باشد. کلیه قطعات و المان های سازه ایی در ایران تولید شده اند.ﺟﻌﺒﻪ ی ﺁﻣﻮﺯشی مالتی مک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮔﺮﺍمی می ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ که آینده سازان کشور عزیزمان می باشند؛ می ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻮه ی ﺗﺨﻴﻞ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺁن چه ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یک ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﺪ

ﺍﻣﺮﻭزه ﺭﺑﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻮﺍﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻋﻤﺎلی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ می ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ می ﻛﻨﺪ: "یک ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭی ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎلی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩه می ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴتی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻮﺵ ﺑﺸﺮی ﺍﺳﺖ".ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ سعی ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺑﺎﺕ ﻫﺎیی ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ شیوه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩه ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺭﺑﺎتی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ یک ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺳﻨﺪ.به کمک این جعبه می توانید چند ربات مختلف که در سی دی آموزشی توضیح داده شده است را بسازید. کلیه قطعات و المان ها و پیچ مهره هایی که برای ساختن سازه یک ربات نیاز است در این بسته موجود می باشد.

از المان های پلی پروپلین و ABS به همراه المان های فلزی در بسته موجود است. لازم به ذکر است کلیه این المان ها با به روزترین تکنولوژی و استاندارد ملی در ایران تولید می شوند. همچنین دارای کارت گارانتی تعویض می باشد.

   

علاوه بر این ها طراح های این جعبه المان ها را طوری طراحی کرده اند که دانش آموزان و علاقه مندان به ربات ها بتوانند طرح های خلاقانه شان را عملی کنند. برای ساخت و طراحی ربات هایی که در ذهن دارید می توانید از المان های مخصوص رباتیک به هر تعداد که نیاز دارید به صورت مجزا تهیه نمایید.

                                 

معرفی قطعات این مجموعه:

المان ها: ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﺯه ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﻤﺎﻥ های ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ  ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎن های ﺗﺨﺖ ﻭ ﻣﻜﻌبی ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ می ﺷﻮﻧﺪ.

المان های تخت ربات ماژولار مولتی مک

                   

المان های تخت: المان های تخت در سه نوع 7،10 و 12 سوراخی می باشند. این حفره های یا سوراخ ها محل بستن پیچ و مهره ها هستند. البته المان های تخت در دو نوع شیار دار و بدون شیار هستند. المان های بدون شیار برای خم کردن در سازه ها مناسب است.

     المان های پلی پروپیلن ربات ماژولار مولتی  مک | دانشجو کیت

                  

المان های مکعبی: برای ساختن سازه های حجم دار و یا اتصالات دیگر در المان های تخت از المان های مکعبی استفاده می کنیم. این المان های مکعبی از روی حروف الفبای انگلیسی نام گذاری شده اند، از جمله المان آی I، المان ال L، المان تی T و المان یو U

                

المان های مکعبی ربات ماژولار | دانشجو کیت

                                

موتور یا آرمیچر: ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ قرار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ می ﺷﻮﻧﺪ.

                                 

  موتور گیربکس، معروف به موتور زرد: ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ، ﻣﻮﺗﻮﺭﮔﻴﺮﺑﻜﺲ هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻫﻢ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺗﻮﺭﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻋتی ﻭ ﻗﺪﺭتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎیی ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺑﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻳﭙﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ المان تخت 7 ﺳﻮﺭﺍﺧﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭی ﭼﺮﺥﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣتی ﻗﺎﺑل نصب می باشند.

    

گیربکس دوقلو: ﺟﻌﺒﻪ ی ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪه ﻫﺎ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭ ﭼﺮﺥ ﺑﻪ یک ﻣﻮﺗﻮﺭ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍی ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﺑﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
    المان های فلزی ربات مالتی مک
  

پیچ و مهره: ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ی ﻣﺎﻟتی مک ﺩﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻴﭻ ﻭ ﻣﻬﺮه ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﻭ ﻣﻬﺮه ﺩﺍﺭﻳﻢ. ﭘﻴﭻ ﺑﻪ ﺭﺍﺣتی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﺒﻮﺭ می ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺮه ﺑﺴﺘﻪ می ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﻣﺤﻜﻢ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

    پیچ و مهره های ربات ماژولار مالتی تک | دانشجو کیت

                           

دسته کنترل و برد موتور: ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺳﻴﻠﻪ ی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺭﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻛﻠﻴﺪهای ﺁﻥ می ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آورد. ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ی ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ، حداکثر 3 موتور را می ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩ. ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻮﺗﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﺭ ﺭﺑﺎﺕ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮ، ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻭ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﺷﻮﺩ.

                   

متعلقات ربات ماژولار مالتی مک
     

                 

برد تشخیص نور: این برد با کمک دو حسگر نوری می تواند میزان نور محیط و جهت تابش آن را تشخیص دهد. همچنین توانایی فرمان به دو موتور مختلف را دارد. به کمک این برد می توان ربات را هوشمند کرد و بدون نیاز به دسته فرمان، ربات مستقلا به سمت منبع نوری حرکت می کند.

                      

پس از آشنایی با قطعات و المان های درون ربات با استفاده از دو فایل آموزشی درون CD می توانید ربات های مختلفی را بسازید.

ادامه مطلبShow less
جزئیات محصول
DKP - 0155

مشخصات

تعداد قطعات
بیش از 160 عدد قطعه مختلف
تعداد فیبر
4 عدد فیبر فرمان
سطح تجربه مورد نیاز
پیشرفته
ولتاژ مورد نياز
حداکثر 6 ولت برای راه اندازی و فرمان
جنس مواد اولیه
المان های پلی پروپیلن و فلزی به همراه پیچ و مهره های فلزی
طول کابل
کابل فرمان به طول 150 سانتی متر
فیبر مدار چاپی
استخوانی تک رو با ذخامت 1.5 میلی متر
توان
توانایی ساخت 13 ربات مختلف به همراه شیوه ی ساخت
چاپ مس
کلیه برد ها دارای چاپ مس می باشند
اقلام همراه محصول
جاباتری، موتور، گیربکس، انواع المان، برد کنترل و پیچ و مهره
گارانتی
دارای گارانتی تعمیر یک ساله شرکت نواندیشان
آموزش ساخت
دارای CD آموزش به صورت صوتی، تصویری
کشور سازنده
نظرات(2)
رتبه‌بندی کلی
5
2 نظرات
کیفیت کالا
(5)
ارزش خرید
(5)

نظر دهید

  • ارزش خرید:
  • کیفیت کالا:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.
بارگزاری تصاویر:
تصاویر را در اینجا رها کنید و یا برای آپلود کلیک کنید.
سوالات متداول
خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:
محصولات مرتبط

ویژگی‌های فیزیکی

تعداد قطعات
بیش از 160 عدد قطعه مختلف
تعداد فیبر
4 عدد فیبر فرمان
جنس مواد اولیه
المان های پلی پروپیلن و فلزی به همراه پیچ و مهره های فلزی
طول کابل
کابل فرمان به طول 150 سانتی متر
فیبر مدار چاپی
استخوانی تک رو با ذخامت 1.5 میلی متر
چاپ مس
کلیه برد ها دارای چاپ مس می باشند

تغذیه

ولتاژ مورد نياز
حداکثر 6 ولت برای راه اندازی و فرمان
توان
توانایی ساخت 13 ربات مختلف به همراه شیوه ی ساخت

سایر ویژگی‌ها

سطح تجربه مورد نیاز
پیشرفته
اقلام همراه محصول
جاباتری، موتور، گیربکس، انواع المان، برد کنترل و پیچ و مهره
گارانتی
دارای گارانتی تعمیر یک ساله شرکت نواندیشان
آموزش ساخت
دارای CD آموزش به صورت صوتی، تصویری
کشور سازنده
6,200,000 تومان
ماکت یک کیت مونتاژ شده مجموعه کامل و آماده جهت آموزش و یادگیری هوشمندسازی منازل و ساختمانهاست، با استفاده از اپلیکیشن بلوتوث موبایل سنسورهای ماکت را فعال میکنید و عملکرد هر ماژول بصورت آلارم هشدار بازر یا نمایش بر روی...
6,990,000 تومان
کیت کامل آموزش الکترونیک مهندسیکا مدل خلاقیت گاما ( Y ) با دو ماژول آردوینو نانو(nano) و اونو(UNO) شامل بیش از 70 قطعه، سنسور و ماژول الکترونیکی سازگار با آردوینو و مونتاژ 51 پروژه کاربردی و عملی است که برای علاقه...

فهرست

تماس با دانشجو کیت

ساعت تماس همه روزه از 8 صبح تا 6 عصر (بجز روزهای تعطیل) البته فروشگاه ما شبانه روز باز است و می‌توانید خریدتان را انجام دهید. اما اگر سوالی داشتید که به تماس تلفنی نیاز داشت، فقط در ساعت‌های اعلام شده در خدمتیم.

021-88857245

021-88856524

031-32243207

031-32211313

 

شماره روبیکا و ایتا، فقط پیام، پاسخ به سوالات قبل از خرید و دریافت تصاویر کالاها

09375076606

 

ارسال سریع تهران (تحویل همان روز)

تمامی شهرهای ایران با پست

بخش قوانین ارسال و قوانین خرید را مطالعه کنید.

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم