آی سی 4017BE

DKP-50052

محصول جدید

یک عدد آی سی شمارنده با شماره تجاری 4017BE که یک آی سی شمارنده با  10 ورودی و خروجی می باشد.

این آی سی از یک مدار یکپارچه درست شده است که در قلب یک نیمه هادی اکسید آهن قرار گرفته است.

ایه 14 ورودی پالس ساعت (CLOCK ) می باشد و پایه 12 عملکرد جالبی دارد ویا به عبارتی خروجی تقسیم بر 10 می باشد یعنی بعد از طی یک سیکل در خروجی خود یک سیکل تولید می کند و همچنین اگر شمارنده ما بین اعداد 0 تا 4 خروجی ان مثبت و از 6 تا 9 صفر منطقی می باشد و پایه 15 پایه RESET

ای سی می باشد که درحالت عادی به منفی وصل است و در صورتی که بخواهیم مدار را ریسیت کنیم باید ان را یک لحظه به مثبت وصل کنیم .

پایه 13 مربوط به کنترل CLOCK است یعنی CLOCK ENABLE

بوده و در حالت عادی به زمین وصل است واگر ان را به مثبت وصل کنیم عمل شمارش متوقف می شود.

ویژگی‌های فیزیکی

تعداد پایه ها : 16 پایه

ارتباطات

فرکانس کاری : 5 MGH

تغذیه

ولتاژ مورد نياز : در محدوده 3 تا 15 ولت DC
جریان : 10 میلی آمپر

ویژگی های فنی

محدوده دمایی : 55- تا 125+ درجه سانتی گراد

ساخت کیبرد با استفاده از برد Teency 3.2