بسته 10 عددی خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 50 ولت

DKP-50006

محصول جدید

خازن الکترولیت دارای دو قطب مثبت و منفی پایه کوتاه تر قطب منفی یا آند می باشد. 

محصولات مرتبط

ساخت کیبرد با استفاده از برد Teency 3.2