دم باریک Takumi مناسب برای لحیم کاری و مونتاژ الکترونیک

DKP - 50087

محصول جدید

محصولات مرتبط

ساخت کیبرد با استفاده از برد Teency 3.2