دم باریک Takumi مناسب برای لحیم کاری و مونتاژ الکترونیک

DKP - 50087

محصول جدید

محصولات مرتبط

طراحی سیستم Object Detection با ESP32-CAM